Pixelmon: Let’s Go! — EP19 — SYNCHRONIZE AND EV TRAINING! (Minecraft Pokemon) #PixelmonLetsGo